Жанна Болотова — миниоткрытка (s35)

Жанна Болотова — миниоткрытка.